Ålgården, Borås, 2010

Tillverkning av ”Våmhusmattan” 2016