”Vertical lizard pattern” som användes av Shahen av Irans kejserliga vaktstyrka + traditionellt kurdiskt mattmönster från Sanandaj i nordvästra Iran. 157 x 280 cm, filt, 2010